Začetki letalske dejavnosti v Ajdovščini segajo v obdobje prve svetovne vojne, ko je bilo v tem kraju letališče avstroogrske vojske. Med obema svetovnima vojnama tovrstna dejavnost sicer ni bila organizirana, je pa letališče služilo kot pomožno letališče oziroma tako imenovano campo fortuna.


Letalska dejavnost je znova oživela po drugi svetovni vojni, natančneje v juniju 1950 leta, ko je bil ustanovljen Aeroklub Ajdovščina. Sedem let pozneje so ajdovski letalci začeli z gradnjo hangarja in že naslednje leto (1958) kupili prvo motorno letalo Po–2.  V začetku šestdesetih letih se je klub, v katerem je bilo več kot dvesto članov, ponašal že s tremi motornimi (Kb–6, Po–  in Aero–2) in tremi jadralnimi letali (Roda, Čavka in Jastreb).

Nova pomembna prelomnica je bilo leto 1963, ko je bil ustanovljen Letalski center Ajdovščina, ki je bil štiri leta pozneje preoblikovan v javni zavod. Vsekakor ne gre prezreti še enega pomembnega dogodka, ki ga je predstavljal nakup letala Aero 145, s katerim so se ajdovski letalci preizkusili tudi na področju poslovnega letenja. Letalo Aero 145 leti še danes in velja za ponos in zaščitni znak aerokluba.


Žal je v bogati klubski zgodovini prišlo tudi do težav, ki so se v zgodnjih sedemdesetih letih odražale v odnosih med klubi, ki so delovali na ajdovskem letališču, in letalskim centrom, za nameček pa se je 5. avgusta 1973 zgodila huda nesreča z letalom Libis 180, v katerem so tri osebe izgubile življenje.


Leta 1980 je Letalski center prenehal delovati in na vseh področjih v klubu je bilo čutiti nov zagon, ki se je v naslednjih letih odražal tudi z nakupi novih letal. Izjema je bilo le padalstvo, ki je zaradi neustreznega letala za nekaj dolgih let povsem zamrlo in je znova oživelo šele v drugi polovici devetdesetih let.

Osemdeseta leta so ponujala nove priložnosti in tako je prav z ajdovskega letališča na svoj pohod po Sloveniji krenilo t.i. alternativno letalstvo, v Ajdovščini pa se je po zaslugi Iva Boscarola tudi rodila ideja za ustanovitev podjetja za proizvodnjo motornih zmajev in ultra-lahkih letal Pipistrel.


Osamosvojitev Slovenije je prinesla precejšnje spremembe tudi na področju športnega letalstva, saj se je morala ta dejavnost prilagoditi tržnim zakonitostim. Vendar pa Aeroklub Josip Križaj iz Ajdovščine ni sledil tistim, ki so se odločili za preoblikovanje v podjetja in s tem v hlastanje za čim večji dobiček; še vedno namreč ostaja organiziran kot društvo in je tako odprt za najširši krog ljubiteljev letalstva.

Posebna ponudba